Čističky odpadních vod

 

Ve spolupráci se společností Ebama s.r.o. realizujeme instalace čističek odpadních vod

 

Malé domovní ČOV

ČOV rez

 

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) typové řady AT 6 až AT 12 slouží k čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů. Vyčištěnou odpadní vodu je dále možné vypustit do povrchových nebo podzemních vod resp. ji recyklovat využitím na zavlažování trávníků a okrasné zeleně. ČOV splňuje nároky podle požadavků evropské normy EN 12566-3.

 

 

 

 

 

 Podzemní a nadzemní plastové nádrže

Podzemná plastová nádrž

 

Podzemní a nadzemní plastové nádrže vysoké kvality, vyráběné technologií rotačního odlévání plastů (žádné svařování). Tyto plastové nádrže se dají použít např. na dešťovou vodu, jako žumpy, nádrže pro čerpací stanice, skladovací nádoby a podobně.

 

 

 

 

 

 Vodoměrné šachty

 

Vodomerná šachta

Vodoměrné šachty typu VS a VS Thermo jsou vyráběny bezsvárovou technologií z prvotřídního polyetylénu. Oba typy šachet jsou navrženy tak, aby se zamezilo zamrznutí vodoměru a rozvodů.